home
SongsLyrics.Win - Find Thousands of free song lyrics online!
artist browse | track browse | Songs Chart | random lyric | Music Store | submit lyric

  BROWSE LYRICS:
ABCDE
FGHIJ
KLNMO
PQRST
UVWXY
Z
SongsLyrics.win SongsLyrics.win
SEARCH LYRICS:
Find:
facebook twitter linkedin tumblr google pinterest

SITE STATS:
- 372,110 lyrics
- 22,437 artists

Top 12 Famous Lyrics:

Taken from the album Music That You Can Dance To by SparksSparks
Change
view lyrics  (5 views)

Taken from the album The Little Mermaid by Various ArtistsVarious Artists
Under The Sea Howard Ashman Alan Menken
view lyrics  (19 views)

Taken from the album O Canto Da Cidade by Mercury DanielaMercury Daniela
ExTica Das Artes
view lyrics  (6 views)

Taken from the album Assorted by Flaming LipsFlaming Lips
God Walks Among Us Now
view lyrics  (3 views)

Taken from the album Assorted by NSyncNSync
Girlfriend
view lyrics  (3 views)

Taken from the album Assorted by Marc Bolan and T. RexMarc Bolan and T. Rex
Observations
view lyrics  (8 views)

Taken from the album The Late Great Pfr by PfrPfr
Do You Want To Know Love
view lyrics  (6 views)

Taken from the album Mutter by RammsteinRammstein
I Want
view lyrics  (8 views)

Taken from the album Greatest Hits by Tammy WynetteTammy Wynette
Your Good Girls Gonna Go Bad
view lyrics  (26 views)

Taken from the album Assorted by Marc Bolan and T. RexMarc Bolan and T. Rex
Root Of Star
view lyrics  (4 views)

Taken from the album The Blue Moods Of Spain by SpainSpain
Ten Nights
view lyrics  (6 views)

Taken from the album Assorted by Cave NickCave Nick
Stagalee
view lyrics  (4 views)


Viewing Lyrics for Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh:

Artist:Le Hựu Hà
No album artwork found
Album:Unidentified
Track:Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh
 
Date Added:27/04/2015
Rating:not yet rated     
Views:14
 Add to del.icio.us    Digg this    Reddit
 
Lyrics:Nắng lan rồi đam vội đi nga y đang tới
Đất
với trời bắt tay na³i cau cha o nhau
Gia³ tung tăng đa¹a vui
bay la n ta³c rối
Cả thian nhian cũng han hoan đa³n mặt
trời

Biển trong xanh nhẹ ha'n bờ ca¡t trắng
Sa³ng
lao xao mơn man vuốt ve ba n chan
Khẽ trao nhau nụ ha'n thật am
a¡i
Khap đa'i mi để chiếc ha'n ngắn được
da i

Ca³ anh rất hiền, ca³ em yếu mềm
Cho đa'i ta
nghe tra¡i tim ma¬nh
Dịu da ng lan tiếng
Men ta¬nh ng-- ngất,
hương ta¬nh lang lang
Ca²n chờ đợi chi anh ơi ha£y a'm em
va o la²ng

Tra¡i tim nồng sẽ kha'ng quay lưng
lại
Dẫu cho bao thăng trầm đổi thay
Ha£y hứa
một lời với em na o hỡi người
Rằng đa'i ta
suốt đời ca³ nhau

Đa£ yau rồi sẽ yau anh trọn
đời
Tra¡i tim em chỉ biết yau anh tha'i
Va  ta¬nh yau đa³
sẽ được da nh riang cho
Cha­nh người em yau va 
được yau
 


More Le Hựu Hà Lyrics:

1.   Huyền Thọai Người Con Gái  view
2.   Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời  view
3.   Bài Ca Tuổi Trẻ  view
4.   Cuộc Đời  view
5.   Ngày Mai Đây Khi Tôi Chết  view
6.   Đừng Trách Người Ơi  view
7.   Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh  view
8.   Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình  view
9.   Một Khi Chẳng Còn Tin  view
10.   Chờ Một Tiếng Yêu  view
11.   Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào  view
12.   Lời Người Điên  view
13.   Mặt Trời Đen  view
14.   Hãy Vui Lên Bạn Ơi (Cheer Up, Friends)  view
15.   Đôi Khi Tôi Muốn Khóc (Somtimes I Want to Cry)  view
home | artist browse | track browse | Songs Chart | random lyric | Music Store | submit lyric | link partners