home
SongsLyrics.Win - Find Thousands of free song lyrics online!
artist browse | track browse | search | random lyric | submit lyric | contact us

  BROWSE LYRICS:
ABCDE
FGHIJ
KLNMO
PQRST
UVWXY
Z
SEARCH LYRICS:
Find:
facebook twitter linkedin tumblr google pinterest

SITE STATS:
- 372,110 lyrics
- 22,437 artists

Top 12 Famous Lyrics:

Taken from the album Destination by EloyEloy
Eclipse Of Mankind
view lyrics  (2 views)

Taken from the album Fore! by Lewis HueyLewis Huey
Simple As That
view lyrics  (2 views)

Taken from the album American Dream by Crosby Stills Nash And YoungCrosby Stills Nash And Young
Feel Your Love
view lyrics  (1 views)

Taken from the album Second Wind by Todd RundgrenTodd Rundgren
Kindness
view lyrics  (1 views)

Taken from the album Assorted by Guided By VoicesGuided By Voices
Trashed Aircraft
view lyrics  (5 views)

Taken from the album Assorted by Ana TorrojaAna Torroja
A Contratiempo
view lyrics  (2 views)

Taken from the album Assorted by Sesame StreetSesame Street
In The Quiet Of The Evening
view lyrics  (4 views)

Taken from the album In Stereo by Bomfunk MCsBomfunk MCs
1,2,3,4
view lyrics  (3 views)

Taken from the album Apocadelic by Point BreakPoint Break
What About Us?
view lyrics  (0 views)

Taken from the album Assorted by Alan JacksonAlan Jackson
Blues Man (tribute To Hank Jr.)
view lyrics  (0 views)

Taken from the album Songs In A Minor by Keys AliciaKeys Alicia
Rock Wit U
view lyrics  (1 views)

Taken from the album The Art of Storytelling by Rick SlickRick Slick
La Di Da Di Live
view lyrics  (3 views)


Viewing Lyrics for Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh:

Artist:Le Hựu Hà
No album artwork found
Album:Unidentified
Track:Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh
 
Date Added:27/04/2015
Rating:not yet rated     
Views:9
 Add to del.icio.us    Digg this    Reddit
 
Lyrics:Nắng lan rồi đam vội đi nga y đang tới
Đất
với trời bắt tay na³i cau cha o nhau
Gia³ tung tăng đa¹a vui
bay la n ta³c rối
Cả thian nhian cũng han hoan đa³n mặt
trời

Biển trong xanh nhẹ ha'n bờ ca¡t trắng
Sa³ng
lao xao mơn man vuốt ve ba n chan
Khẽ trao nhau nụ ha'n thật am
a¡i
Khap đa'i mi để chiếc ha'n ngắn được
da i

Ca³ anh rất hiền, ca³ em yếu mềm
Cho đa'i ta
nghe tra¡i tim ma¬nh
Dịu da ng lan tiếng
Men ta¬nh ng-- ngất,
hương ta¬nh lang lang
Ca²n chờ đợi chi anh ơi ha£y a'm em
va o la²ng

Tra¡i tim nồng sẽ kha'ng quay lưng
lại
Dẫu cho bao thăng trầm đổi thay
Ha£y hứa
một lời với em na o hỡi người
Rằng đa'i ta
suốt đời ca³ nhau

Đa£ yau rồi sẽ yau anh trọn
đời
Tra¡i tim em chỉ biết yau anh tha'i
Va  ta¬nh yau đa³
sẽ được da nh riang cho
Cha­nh người em yau va 
được yau
 


More Le Hựu Hà Lyrics:

1.   Mặt Trời Đen  view
2.   Lời Người Điên  view
3.   Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời  view
4.   Đôi Khi Tôi Muốn Khóc (Somtimes I Want to Cry)  view
5.   Hãy Vui Lên Bạn Ơi (Cheer Up, Friends)  view
6.   Ngày Mai Đây Khi Tôi Chết  view
7.   Chờ Một Tiếng Yêu  view
8.   Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào  view
9.   Một Khi Chẳng Còn Tin  view
10.   Cuộc Đời  view
11.   Đừng Trách Người Ơi  view
12.   Huyền Thọai Người Con Gái  view
13.   Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình  view
14.   Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh  view
15.   Bài Ca Tuổi Trẻ  view
home | artist browse | track browse | search | random lyric | submit lyric | contact us | link partners