home
SongsLyrics.Win - Find Thousands of free song lyrics online!
artist browse | track browse | search | random lyric | submit lyric | contact us

  BROWSE LYRICS:
ABCDE
FGHIJ
KLNMO
PQRST
UVWXY
Z
SEARCH LYRICS:
Find:
facebook twitter linkedin tumblr google pinterest

SITE STATS:
- 372,110 lyrics
- 22,437 artists

Top 12 Famous Lyrics:

Taken from the album Greatest Hits 2 by Watson GeneWatson Gene
Bedroom Ballad
view lyrics  (3 views)

Taken from the album Assorted by Weird Al YankovicWeird Al Yankovic
Nobody Here But Us Frogs
view lyrics  (2 views)

Taken from the album Assorted by John Cougar MellencampJohn Cougar Mellencamp
Authority Song
view lyrics  (4 views)

Taken from the album Amigo by Guthrie ArloGuthrie Arlo
Connection
view lyrics  (3 views)

Taken from the album Lo Mejor De Silvio by Silvio RodriguezSilvio Rodriguez
Te Doy Una CanciN
view lyrics  (7 views)

Taken from the album Assorted by Gary NumanGary Numan
Nightlife
view lyrics  (5 views)

Taken from the album Rag And Bone Buffet by XtcXtc
Officer Blue
view lyrics  (4 views)

Taken from the album Lonesome Crow - 1972 by ScorpionsScorpions
In Search Of The Peace Of Mind
view lyrics  (1 views)

Taken from the album Made To Be Broken by Soul AsylumSoul Asylum
Made To Be Broken
view lyrics  (1 views)

Taken from the album More Than U Know 12"/Prince Among Thieves by Prince PaulPrince Paul
More Than U Know
view lyrics  (1 views)

Taken from the album Backless by Eric ClaptonEric Clapton
Early In The Morning
view lyrics  (1 views)

Taken from the album Storyville by Robertson RobbieRobertson Robbie
Resurrection
view lyrics  (0 views)


Viewing Lyrics for Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh:

Artist:Le Hựu Hà
No album artwork found
Album:Unidentified
Track:Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh
 
Date Added:27/04/2015
Rating:not yet rated     
Views:3
 Add to del.icio.us    Digg this    Reddit
 
Lyrics:Nắng lan rồi đam vội đi nga y đang tới
Đất
với trời bắt tay na³i cau cha o nhau
Gia³ tung tăng đa¹a vui
bay la n ta³c rối
Cả thian nhian cũng han hoan đa³n mặt
trời

Biển trong xanh nhẹ ha'n bờ ca¡t trắng
Sa³ng
lao xao mơn man vuốt ve ba n chan
Khẽ trao nhau nụ ha'n thật am
a¡i
Khap đa'i mi để chiếc ha'n ngắn được
da i

Ca³ anh rất hiền, ca³ em yếu mềm
Cho đa'i ta
nghe tra¡i tim ma¬nh
Dịu da ng lan tiếng
Men ta¬nh ng-- ngất,
hương ta¬nh lang lang
Ca²n chờ đợi chi anh ơi ha£y a'm em
va o la²ng

Tra¡i tim nồng sẽ kha'ng quay lưng
lại
Dẫu cho bao thăng trầm đổi thay
Ha£y hứa
một lời với em na o hỡi người
Rằng đa'i ta
suốt đời ca³ nhau

Đa£ yau rồi sẽ yau anh trọn
đời
Tra¡i tim em chỉ biết yau anh tha'i
Va  ta¬nh yau đa³
sẽ được da nh riang cho
Cha­nh người em yau va 
được yau
 


More Le Hựu Hà Lyrics:

1.   Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào  view
2.   Hãy Vui Lên Bạn Ơi (Cheer Up, Friends)  view
3.   Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình  view
4.   Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời  view
5.   Ngày Mai Đây Khi Tôi Chết  view
6.   Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh  view
7.   Chờ Một Tiếng Yêu  view
8.   Đừng Trách Người Ơi  view
9.   Đôi Khi Tôi Muốn Khóc (Somtimes I Want to Cry)  view
10.   Lời Người Điên  view
11.   Huyền Thọai Người Con Gái  view
12.   Mặt Trời Đen  view
13.   Cuộc Đời  view
14.   Một Khi Chẳng Còn Tin  view
15.   Bài Ca Tuổi Trẻ  view
home | artist browse | track browse | search | random lyric | submit lyric | contact us | link partners