home
SongsLyrics.Win - Find Thousands of free song lyrics online!
artist browse | track browse | search | random lyric | submit lyric | contact us
  BROWSE LYRICS:
ABCDE
FGHIJ
KLNMO
PQRST
UVWXY
Z
SEARCH LYRICS:
Find:
SITE STATS:
- 372,112 lyrics
- 22,437 artists
facebook twitter linkedin tumblr google

Top 12 Famous Lyrics:

Taken from the album Assorted by Marc Bolan and T. RexMarc Bolan and T. Rex
Jupiter Liar
view lyrics  (2 views)

Taken from the album Yelling At Mary by Karlzen MaryKarlzen Mary
Times Forgotten Crime
view lyrics  (1 views)

Taken from the album Assorted by Style CouncilStyle Council
Luckmick Talbot
view lyrics  (3 views)

Taken from the album Assorted by Marley BobMarley Bob
Shock of Mighty
view lyrics  (2 views)

Taken from the album 3 Point Blank
High With The Blanksta
view lyrics  (9 views)

Taken from the album Archiva 1 by AsiaAsia
Boys From Diamond City
view lyrics  (4 views)

Taken from the album Assorted by Patty LovelessPatty Loveless
Feelings Of Love
view lyrics  (1 views)

Taken from the album Lucy by CandleboxCandlebox
b--terfly
view lyrics  (2 views)

Taken from the album Romances by Miguel LuisMiguel Luis
Contigo(Estar Contigo)
view lyrics  (2 views)

Taken from the album Assorted by Massive AttackMassive Attack
Exchange
view lyrics  (3 views)

Taken from the album Absolutely by AbcAbc
Tears Are Not Enough
view lyrics  (3 views)

Taken from the album Assorted by Grateful DeadGrateful Dead
Logger Song
view lyrics  (4 views)


Viewing Lyrics for Vào Hạ:

Artist:Le Huu Ha
No album artwork found
Album:Unidentified
Track:Vào Hạ
 
Date Added:27/04/2015
Rating:not yet rated     
Views:7
 Add to del.icio.us    Digg this    Reddit
 
Lyrics:Trời nhẹ dần lan cao, hồn ta'i dường như ba³ng chim,

Vờn đa'i ca¡nh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao ba¬nh yan,

Va  da²ng sa'ng xanh kia nằm im như kha'ng muốn tra'i,
phơi
ma u a¡o rau vỗ về đa¡nh giấc trưa nghỉ ngơi.


ĐK :

Ta rong chơi phiau la£ng cuối trời,

đời bọt bao pha¹ du kiếp người,
da¹ qua bao nhiau
đắng cay vẫn cười,
va  đời ca²n ma¹a hạ
tươi vui
Va  la²ng ca²n nhiều điều muốn na³i.
Ha£y
thắp sa¡ng tam hồn
cha¡y lan trong tim mỗi người

những yau thương cho cuộc đời,
ma¹a hạ ơi,
ta¬nh phơi phới!
Bạn ơi xin ha£y vứt hết nỗi
buồn,
xa³a tan đi bao đam trường,
bước ung dung
trong cuộc đời .... hạ ơi...

Ra¬ ra o ngọn heo may
thở than qua mua'n kha³m cay,
Chợt nghe hững hờ, ma¹a hạ
lướt thướt qua tầm tay.
Ka¬a vầng may lang thang ta¬m
bạn đời kha'ng dối gian.
Để ca¹ng nhỏ to cau
chuyện nắng mưa trần gian.
 


More Le Huu Ha Lyrics:

1.   Phiên Khúc Mùa Đông  view
2.   Hãy Nhìn Xuống Chân  view
3.   Yêu Đời và Yêu Người  view
4.   Yêu Em  view
5.   Toi Muon (I Desire)  view
6.   Vào Hạ  view
7.   Xin Được Tha Làm Người  view
8.   Trả Hết Cho Người  view


home | artist browse | track browse | search | random lyric | submit lyric | contact us | link partners