home
SongsLyrics.Win - Find Thousands of free song lyrics online!
artist browse | track browse | search | random lyric | submit lyric | contact us

  BROWSE LYRICS:
ABCDE
FGHIJ
KLNMO
PQRST
UVWXY
Z
SEARCH LYRICS:
Find:
facebook twitter linkedin tumblr google pinterest

SITE STATS:
- 372,110 lyrics
- 22,437 artists

Top 12 Famous Lyrics:

Taken from the album Absolutely Live by Doors, TheDoors, The
Close To You
view lyrics  (1 views)

Taken from the album A Natural Woman by Carole KingCarole King
Where You Lead
view lyrics  (3 views)

Taken from the album I Hope You Dance by Womack Lee AnnWomack Lee Ann
I Hope You Dance Featuring Sons Of The Desert
view lyrics  (1 views)

Taken from the album TUTTI GLI UOMINI DEL DEFICIENTE by Elio e le storie teseElio e le storie tese
ACIDO LATTICO
view lyrics  (1 views)

Taken from the album Brandy by BrandyBrandy
I Dedicate Part II
view lyrics  (1 views)

Taken from the album One Trick Pony by Paul SimonPaul Simon
Jonah
view lyrics  (0 views)

Taken from the album Assorted by Sesame StreetSesame Street
Believe In Yourself
view lyrics  (2 views)

Taken from the album Spoiled Girl by Carly SimonCarly Simon
Cant Give It Up
view lyrics  (1 views)

Taken from the album Bulletproof by StarmakerStarmaker
When Your Heart Is Connected
view lyrics  (0 views)

Taken from the album Liquid Swords by The GeniusThe Genius
4th Chamber
view lyrics  (0 views)

Taken from the album Walking by Jane SiberryJane Siberry
The Lobby
view lyrics  (0 views)

Taken from the album Greetings From Asbury Park, N.J. by Springsteen BruceSpringsteen Bruce
The Angel
view lyrics  (1 views)


Viewing Lyrics for Vào Hạ:

Artist:Le Huu Ha
No album artwork found
Album:Unidentified
Track:Vào Hạ
 
Date Added:27/04/2015
Rating:not yet rated     
Views:6
 Add to del.icio.us    Digg this    Reddit
 
Lyrics:Trời nhẹ dần lan cao, hồn ta'i dường như ba³ng chim,

Vờn đa'i ca¡nh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao ba¬nh yan,

Va  da²ng sa'ng xanh kia nằm im như kha'ng muốn tra'i,
phơi
ma u a¡o rau vỗ về đa¡nh giấc trưa nghỉ ngơi.


ĐK :

Ta rong chơi phiau la£ng cuối trời,

đời bọt bao pha¹ du kiếp người,
da¹ qua bao nhiau
đắng cay vẫn cười,
va  đời ca²n ma¹a hạ
tươi vui
Va  la²ng ca²n nhiều điều muốn na³i.
Ha£y
thắp sa¡ng tam hồn
cha¡y lan trong tim mỗi người

những yau thương cho cuộc đời,
ma¹a hạ ơi,
ta¬nh phơi phới!
Bạn ơi xin ha£y vứt hết nỗi
buồn,
xa³a tan đi bao đam trường,
bước ung dung
trong cuộc đời .... hạ ơi...

Ra¬ ra o ngọn heo may
thở than qua mua'n kha³m cay,
Chợt nghe hững hờ, ma¹a hạ
lướt thướt qua tầm tay.
Ka¬a vầng may lang thang ta¬m
bạn đời kha'ng dối gian.
Để ca¹ng nhỏ to cau
chuyện nắng mưa trần gian.
 


More Le Huu Ha Lyrics:

1.   Xin Được Tha Làm Người  view
2.   Hãy Nhìn Xuống Chân  view
3.   Phiên Khúc Mùa Đông  view
4.   Yêu Em  view
5.   Vào Hạ  view
6.   Toi Muon (I Desire)  view
7.   Yêu Đời và Yêu Người  view
8.   Trả Hết Cho Người  view
home | artist browse | track browse | search | random lyric | submit lyric | contact us | link partners